เป็นมุ้งจีบอีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งถูกพัฒนามาจากมุ้งจีบแบบมีราง เหมาะกับประตูทุกรูปแบบ เพราะไม่มีรางล่างให้ต้องกังวล ในขณะที่เดินเข้าออก ที่พื้น จะมีแค่แผ่น pvc. บางๆเท่านั้น เพื่อล๊อคตัวบานในขณะที่ใช้งาน